Bildeler

Bremser

Bremsesystemer i biler er uten tvil blant de viktigste sikkerhetssystemene til et kjøretøy. Selv om kraften som brukes på bremsepedalen ikke er stor, sørger bremsekraftforsterkeren til at kraften multipliseres flere ganger, og er dermed nok til å stoppe bevegelsesmengden selv på de største kjøretøyene. Bremsesystemer er komplekse, ettersom mange deler er satt sammen for å sikre en trygg og komfortabel stans. En bil i bevegelse har mye kinetisk energi som må omdannes til varmeenergi ved en brems. Komponentene som inngår i et bremsesystem utsettes dermed for høy varme, og materialvalg styres i stor grad utifra dette. Det brukes i dag hovedsakelig to typer bremsesystemer; skivebremser og trommelbremser.

Skivebremser

Mange biler har skivebremser fordi de er generelt mer effektive, og kan sørge for en kortere bremselengde. Skivebremser var tidligere vanlig bare på forhjulene, men nå til dags leveres de fleste nye biler med skivebremser både foran og bak. Skivebremser består av tre hovedkomponenter;

  • Bremseskiven; roterer med hjulet, og ligger an mot bremseklossene. Skivene produseres ofte i støpejern for vanlige biler, mens de for motorsykler og sportsbiler kan produseres i rustfritt stål eller karbonfiber
  • Bremseklosser; er vanligvis laget av materialer som kompositter, legeringer eller keramikk. Disse materialene smelter ikke ved de høye temperaturene de utsettes for, og kan dermed håndtere hyppig bruk og oppvarming.
  • Kaliperen; Er komponenten som klemmer bremseklossene mot bremseskiven. De holder også klossene på plass ved hjelp av splinter. Kaliperen styres ved hjelp av hydraulisk trykk i bremserørene.

Trommelbremser

Trommelbremser er litt annerledes enn skivebremser, selv om de fungerer etter de samme hovedprinsippene. Hovedkomponentene for en trommelbremse er;

  • Trommel; Festet til navet og roterer med hjulet
  • Bremsesko; Er stasjonære, og sitter montert inne i trommelen. Ved hjelp av sylindre som styres hydraulisk via bremsepedalen kan disse trkkes ut mot trommelen for å skape friksjon og bremse kjøretøyet.

Bremsevæske

Bremsevæsker er en viktig komponent i bremsesystemet uavhengig om kjøretøyet benytter skive- eller trommelbremser. Bremsevæsken må ha høyt kokepunkt for å fungere optimalt under krevende forhold. Bremsevæsker er også utviklet for å beskytte mot korrosjon av systemmaterialene.

Vedlikehold

Alle komponenter i bremsesystemet slites ved bruk, og vil vanligvis trenge regelmessige utskiftninger. Kjørevaner og kvaliteten på komponentene er faktorer som kan påvirke levetiden. Hvis bilen drar til en side under bremsing eller utvikler uvanlig støy når man bruker bremsene, trenger systemet øyeblikkelig oppmerksomhet.

Det er også viktig å være oppmerksom på bremsevæsken, ettersom den spiller en vital rolle i styringen av bremsene. Om bremsevæskenivået blir for lavt, eller det kommer luft inn i systemet, kan det føre til at bremsene ikke virker når man trenger de som mest.

sociallyviral