Bildeler

Motoren

Å sette et kjøretøy i bevegelse krever mye energi. Forbrenningsmotorens oppgave er å omdanne den kjemiske energien i bensin eller diesel til kinetisk energi. Dette gjøres ved å utnytte trykkøkningen som skjer når drivstoffet antennes, til å sette stemplene i motorblokka i bevegelse.En motors ytelse er relatert til kapasiteten til å produsere maksimal effekt og dreiemoment. De to parameterne har en enorm innflytelse på kjøretøyets oppførsel.

Komponenter

En forbrenningsmotor består av hundrevis av komponenter, blant annet;

  • Motorblokk; er motorens hovedbestanddel. Tradisjonelt ble de produsert i støpejern, men nyere motorer benytter stort sett aluminium. Aluminium er både lettere og transporterer varme bedre enn støpejern. Motorblokken har i tillegg til sylindrene kjøle- og oljekanaler, samt et utall av innfestinger av diverse komponenter. Antall og vinkling av sylinderne bestemmer hva slags motor det er snakk om. De mest kjente konfigurasjonene er rekkefirer, V6, V8 og V12. I tillegg kommer spesialvarianter som boxer-motorer, hvor sylindrene ligger horisontalt.
  • Stempel; i en sylinder beveger stemplene seg opp og ned ettersom syklene i forbrenningsmotoren går sin gang. I tillegg til å ta opp kraften som oppstår ved forbrenningen har de en sekundær oppgave i å sirkulere oljen inne i sylinderne.
  • Veivaksel; strekker seg fra den ene enden av motorblokken til den andre. Den er koblet til hvert stempel, og tar opp kreftene i stemplene.
  • Kamaksel; arbeider med veivaksel for å sikre optimal ytelse av motoren, ved å styre ventilene.

På en V-formet motor benyttes to separate kamaksler.

  • Tennplugg; over hver sylinder er det en tennplugg. Når det gnister, antennes det komprimerte drivstoffet og luft, noe som forårsaker den lille eksplosjonen som skyver stempelet ned. Dieselmotorer har ikke tennplugger, ettersom drivstoffet selvantenner pga høy kompresjon.

Andre viktige komponenter i en motor inkluderer ventiler, timingsystem og bensininjektor. De kan alle ses i en bilmotor, og spiller hver sin rolle for å fullføre prosessen.

Alternative drivlinjer

Ettersom miljø og klimaendringer får et stadig større fkus både blant politikere, forbrukere og bilprodusenter, er mange alternativer til de tradisjonelle forbrenningsmotorene utforsket de siste årene. Elektriske biler får en stadig økende markedsandel blant norske og internasjonale bilforhandlere, og representerer også en sterk forenkling, med betydelig færre komponenter.

Batterielektriske biler har store fordeler når det kommer til drivstofføkonomi, miljø og kompleksitet. De har også noen svakheter, særlig når det kommer til vekt og rekkevidde. Elektriske biler drevet av hydrogen, via brenselceller er et alternativ som blant annet Toyota har investert mye i. Noe av ulempen ved hydrogen som energibærer er at mye av energien går tapt i løpet av kretsløpet.

Et annet alternativ som har oppnådd stor popularitet de siste årene er hybrid med batteri og forbrenningsmotor. Her er drivlinjen typisk en kombinasjon av batterielektrisk og bensindrevet. Hybridbiler vil også typisk ha regenerativ bremsing, hvor den kinetiske energien lagres i batteriet under bremsing, noe som er med på å redusere drivstofforbruket.

sociallyviral