Bildeler

Filtre og væsker

Filtre og væsker er kanskje ikke den mest spennende bestanddelen av en bil. De utgjør likevel vitale komponenter, ettersom de sørger for å smøre, rense og kjøle kritiske deler av bilmotoren.

Væsker

Noen av de viktigste væskene som trengs for å holde en bilmotor gående inkluderer:

  • Bremsevæske
  • Servvæske
  • Girolje
  • Motorolje
  • Kjølevæske

Det er viktig å inspisere væske-nivåene med jevne mellomrom. Dette gjelder særlig olje og kjølevæske, ettersom det kan få fatale konsekvenser for motoren dersom disse blir for lave. Det kan føre til overoppheting med den følge at motoren skjærer seg. Bremsevæsken er også viktig å holde øye med, av sikkerhetsmessige årsaker.

Filtre

Filtrenes jobb er i stor grad å rense væskene som strømmer gjennom ulike deler av motoren, samt å rense luft som går inn i både motor og kupe. De viktigste filtrene i en bil inkluderer:

  • Oljefilter; mens oljen sirkulerer gjennom bilmotoren, plukker den opp en rekke forurensninger som åpenbart kan skade motoren og ødelegge den i det lange løp. Regelmessig bytting av olje og oljefiltere kan dermed maksimere bilens levetid. De fleste bilprodusenter opererer med en serviceintervall på ca 20.000 kilometer for skift av olje og oljefilter.
  • Drivstoffilter; det er viktig å ha en ren drivstofftilførsel. Drivstoffilteret er en forsvarsmetode for drivstoffsystemet og beskytter den mot smuss, rusk og små partikler av rust.
  • Luftfilter; holder smuss ute av motoren ved å fange opp støvpartikler. Filterets levetid avhenger mye av miljøet. Ved kjøring i svært tøffe miljøer kan utskifting annenhver måned være anbefalt.
  • Kupefilter; hjelper med å fange pollen, bakterier og støv som kan finne veien inn i bilens ventilasjonssystem.
sociallyviral