Ny teknologi

Keyless og startknapp

Tradisjonelle bilnøkler er på full vei ut, og er allerede glemt av mange bilister. Ulike varianter av fjernstyring erstatter den mekaniske nøkkelen på stadig flere modeller, fra stadig flere bilmerker. Fjernstyring på bil bruker på mange måter de samme prinsippene som fjernkontrollen til TVen, men med noen viktige skillelinjer. Mens fjernkontrollen til TVen benytter seg av infrarøde stråler, er radiobølger mest brukt i bilindustrien. Det vil si at de har en betydelig økning i bølgelengde, og også lengre rekkevidde. Systemet består av en radiosender som sender radiobølger til en mottaker inne i bilen. Denne utløseren låser opp dørene, og kan også benyttes til andre funksjoner, som forvarming og personlig justering av seter og speil, basert av den spesifikke brukerens enhet. Siden systemet ble introduksjon på 1980-tallet har det vært en standardfunksjon i mange biler. De senere årene har teknologien igjen utviklet seg, slikt at man kan låse opp bilen bare ved å ha nøkkel-enheten i lommen og ikke engang må trykke på en knapp.

Startknapp er en annen nyttig funksjon som er mulig i kombinasjon med de nye nøkkel-enhetene. Når man setter seg i bilen er det bare å trykke på en knapp for å starte motoren, i stedet for å vri om nøkkelen som man tradisjonelt har måtte gjøre.

Sikkerhet

Sikkerheten til fjernstyring er en bekymring også ved det nye systemet, og biltyverier er fortsatt et problem selv om mekaniske nøkler blir stadig sjeldnere. Hackere kan lure radiosignalet til å tro at nøkkel-enheten er i nærheten. I verste fall kan de også blokkere signalene slik at bildørene ikke låser seg. Moderne bilprodusenter har lært å styrke dette systemet som et resultat av kjente hendelser. De implementerer kryptering i deres nøkkelløse fjernkontroller for å forhindre avlytting av radiosignaler som sendes av fjernkontrollene. Dette har sterkt bidratt til å forhindre tyveri av biler.

sociallyviral