Bilmerker

Trygghet på scooteren

Når du eller familien din er ute i trafikken er det lett å bli urolig for sikkerheten deres. Du tenker ofte på den verste situasjonen der noen ender opp med å bli skadet. Det skjer bare flere og flere ulykker der de involverte blir alvorlig skadet. For foreldrene er det spesielt vanskelig når barna deres skal slippes ut i trafikken for første gang på scooter eller moped. Du vil alltid at barna dine skal være trygge og du vil føle deg sikker på at de kommer hjem igjen uskadet. Siden det blir flere ulykker, blir det også flere gode valg som kan hjelpe til å gjøre trafikken tryggere for alle.

Statistikken for 2018 er gjort av vegvesenet, og viser at det blir flere alvorlige ulykker og at flere dør som følge av disse ulykkene. Man tenker at dette ikke skjer med meg eller noen i familien min, men man kan aldri vite når ulykken inntreffer. Det er derfor viktig for din sikkerhet og andres sikkerhet at du har valgt riktig utstyr før du slipper deg selv eller barna dine ut i trafikken.

En av de viktigste forhåndsreglene man kan ta er utstyret man velger å ha på seg når man skal ut i trafikken. Det hjelper med å sikre deg selv og andre i trafikken. En ulykke der man vanligvis hadde blitt alvorlig skadet kan ha blitt avverget ved å bruke det riktige sikkerhets utstyret. Det er spesielt viktig med en god hjelm når man skal ut i trafikken på moped eller scooter. Når du kjører scooter eller moped er det viktig med en god hjelm, da beskytter du deg selv mot alvorlige hodeskader og sjokkskader mot hodet. En god hjelm forsikrer også deg som forelder mot att barnet ditt kan bli skadet i trafikken.

Annet beskyttelses utstyr kan også brukes for å forhindre skader på kroppen. En ganske vanlig skade er når du faller av sykkelen og skraper opp kroppen din fordi du ikke har på deg rett utstyr. Da kan det også være viktig å kjøpe seg en skikkelig motorsykkel-dress som beskytter kroppen din mot brannskader og skader du får av å falle av sykkelen. Disse skadene kan få alvorlige konsekvenser, og kan i værste fall være livstruende.

Selv om du tar alle forhåndsreglene kan man aldri være helt trygg i trafikken, og det er derfor viktig att du som trafikant også tar hensyn til andre i trafikken. Man burde også lære opp barna sine til å vise hensyn i trafikken, og spesielt overfor de som kjører motorsykler. Når man kjører en motorsykkel er man spesielt utsatt for alvorlige ulykker siden hele kroppen deres er eksponert. Du kan også hjelpe til ved å sette et godt eksempel for andre trafikanter ved å bruke riktig utstyr.

sociallyviral